logo

Zaštita osobnih podataka

Status: 7.12.2020.

Zaštita osobnih podataka nam je važna

Hvala Vam što ste posjetili našu web stranicu. Vrlo ozbiljno pristupamo zaštiti Vaših osobnih podatka te Vam nastojimo osigurati pravo na informacijsko samoodređenje. Pravnu osnovu za zaštitu osobnih podataka čini prije svega Opća uredba o zaštiti podataka te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, kao i Zakon o elektroničkim komunikacijama.

KADA PRIKUPLJAMO, OBRAĐUJEMO I KORISTIMO OSOBNE PODATKE?

1. Posjet našoj internetskoj stranici

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Prilikom posjete našoj internetskoj stranici, posjetiteljev preglednik na uređaju automatski  šalje sljedeće podatke:

• IP adresu uređaja,
• Datum i vrijeme pristupa,
• Naziv i URL adresu datoteke kojoj se pristupa,
• Mrežnu stranica s koje se pristupa (URL adresa mrežne stranice s koje se pokreće zahtjev za pristupanje našoj mrežnoj stranici).

Korišteni preglednik te, gdje je primjenjivo, operativni sustav uređaja, kao i naziv davatelja usluge internetskog pristupa na server naše internetske stranice privremeno sprema navedene podatke u tzv. sistemske zapise, za sljedeće svrhe:

• osiguravanje nesmetanog uspostavljanja veze,
• osiguravanje ugodnog korištenja naše internetske stranice,
• procjene sigurnosti sustava i stabilnosti.

Pravna osnova za obradu IP adrese je čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš legitimni interes proizlazi iz gore navedenih svrha obrade podataka.

Primatelji / kategorije primatelja

Navedeni podaci se prosljeđuju našim izvršiteljima obrade koji kreiraju i održavaju internetske stranice odnosno pružaju usluge digitalnog marketinga, a koji su pažljivo odabrani te s kojima smo sklopili ugovor o obradi podataka sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja

Podaci se pohranjuju na vremenski rok od 1 minute do maksimalno 2 godine i nakon proteka navedenog roka se automatski brišu.

2. Sudjelovanje u nagradnim igrama

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Imate mogućnost sudjelovanja u različitim nagradnim igrama preko naše internetske stranice. Ukoliko nije drugačije propisano u odredbama o zaštiti podataka za pojedinu nagradnu igru odnosno ukoliko nam niste dali izričitu privolu za drugu svrhu, utoliko se Vaši podaci koji su dani za sudjelovanje u nagradnoj igri upotrebljavaju isključivo za provođenje nagradne igre (npr. kako bi se utvrdio i obavijestio pobjednik i poslala nagrada). Pravnu osnovu za obradu podataka u okviru nagradne igre načelno čini čl. 6. st. 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka. U slučaju davanja privole u okviru nagradne igre, pravnu osnovu obrade čini čl. 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako ste u okviru nagradne igre dali svoju privolu, tada možete u svakom trenutku povući navedenu privolu s budućim učinkom. Detaljnije informacije možete pronaći u posebnim odredbama o zaštiti podataka za pojedinu nagradnu igru.

Primatelji / kategorije primatelja:

Vaši podaci će se prosljeđivati trećima, samo ako je navedeno potrebno za provođenje nagradne igre (npr. za organiziranje nagradne igre i slanje nagrade preko odgovarajućeg društva).

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Nakon završetka nagradne igre i objavljivanja pobjednika, osobni podaci sudionika se brišu najkasnije 30 dana od završetka nagradne igre. Podaci dobitnika koji su osvojili neki predmet (stvar) se čuvaju tako dugo dok postoji zakonsko pravo za ispunjenje činidbe, kao i radi ostvarivanja prava u slučaju nedostataka.

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Kolačići su male tekstualne datoteke koji se spremaju na uređaj (laptop, tablet, smartphone ili slično) s kojeg se pristupa našoj internetskoj stranici. Kolačići ne uzrokuju štetu na uređaju, ne sadrže viruse, trojanskog konja ili drugi štetan software. U kolačiće se spremaju informacije, koje su povezane s upotrijebljenim uređajem. Navedeno ne znači da pomoću njih možemo izravno utvrditi identitet posjetitelja.

Uporaba kolačića za obradu korisničkih podataka služi kako bismo poboljšali svoju ponudu. Koristimo sljedeće kategorije kolačića:

• Tehnički nužni kolačići: Kolačići i slične tehnologija za obradu korisničkih podataka, bez kojih nije moguće korištenje naših usluga (primjerice, otvaranje naše internetske stranice / korištenje funkcija).

• Analitički kolačići: Navedene tehnike nam omogućuju izradu anonimnih statistika o korištenju naših usluga. Na taj način možemo bolje prilagoditi internetsku stranicu navikama naših posjetitelja.

• Reklamni kolačići: Na ovaj način možemo Vam prikazati odgovarajući marketinški sadržaj, koji se temelji na analizi Vašeg korisničkog ponašanja. Vaše korisničko ponašanje se može analizirati i temeljem različitih internetskih stranica, browsera ili uređaja putem user- ID-a (jedinstveni identifikator).

U okviru uporabe kolačića, ovisno o utvrđenoj svrsi, obrađuju se posebno sljedeće kategorije osobnih podataka:

Tehnički nužni kolačići:

• unosi korisnika kako bi se spremio status o privoli za korištenje kolačića u odnosu na aktualnu domenu (npr. privola za kolačiće).

Analitički kolačići:

Pseudonimizirani korisnički računi s informacijama o korištenju naše internetske stranice. Oni sadrže osobito:

• tip/verzija preglednika,
• korišteni operativni sustav,
• URL upućivatelja (prethodno posjećena web stranica),
• naziv pristupnog uređaja (IP adresa),
• vrijeme zahtjeva na server
• korisnički ID i
• pokrenute događaje na internetskoj stranici (surfanje)

IP adresa se redovno anonimizira na način da je načelno nemoguće identificirati posjetitelja.

Reklamni kolačići:

• pseudonimizirani korisnički računi s informacijama o korištenju naše internetske stranice.

Oni sadrže posebno:

• IP-adresu,
• individualnu user ID;
• potencijalne interese za proizvodima,
• događaje na internetskoj stranici (surfanje).
• IP- adrese se redovito anonimiziraju na način da je načelno nemoguće Vas identificirati
• daljnji podaci o Vama (npr. ime, e-mail adresa, itd.) se svrstaju uz user ID samo pod uvjetom da ste dali svoju odvojenu privolu za navedeno. Temeljem user- ID-a nije moguće izravno Vas identificirati.

Pravna osnova za uporabu analitičkih i reklamnih kolačića je privola posjetitelja internetske stranice sukladno čl. 6. st. 1. točke a) Opće uredbe o zaštiti podataka te čl. 100. st. 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Pravnu osnovu za uporabu tehničkih nužnih kolačića čini čl. 100. st. 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama, odnosno navedeni su nužni za korištenje naše internetske stranice.

Svaki posjetitelj naše internetske stranice može prilagoditi svoj preglednik na način da bude informiran o korištenju kolačića. Na taj način je korištenje kolačića transparentno prikazano. Uz to, brisanje odabranih kolačića ili odabir korištenja novih, putem postavki preglednika, moguć je u svakom trenutku. Molimo, uzmite u obzir kako naša internetska stranica u tom slučaju neće moći biti prikazana i da pojedine funkcije tehnički više neće biti na raspolaganju.

Posjetitelj svoju privolu može, s budućim učinkom, u svakom trenutku povući / prilagoditi na sljedećem LINKU, bez da navedeno utječe na zakonitost izvršene obrade prije povlačenja. Uklanjanjem odgovarajuće kvačice, na jednostavan i nekompliciran način možete povući privolu.

Vrijeme pohranjivanja /kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Vrijeme pohranjivanja kolačića moguće je pronaći u našim odredbama o kolačićima.

PRAVA ISPITANIKA

Pregled

Pored prava na povlačenje privole za obradu podataka, u slučaju ispunjenja određenih zakonskih pretpostavki, ispitanici imaju i sljedeća prava:

• Pravo na pristup spremljenim osobnim podacima sukladno čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka,
• Pravo na ispravak netočnih ili na dopunu nepotpunih podataka sukladno čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka,
• Pravo na brisanje spremljenih podataka sukladno čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka,
• Pravo na ograničavanje obrade podataka sukladno čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka,
• Pravo na prijenos podataka sukladno čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka,
• Pravo na prigovor prema čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pravo pristupa sukladno čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka

Prema čl. 15. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka ispitanici imaju pravo na nenaplatnu obavijest o spremljenim osobnim podacima. Navedeno obuhvaća posebno informacije o:

• Svrsi u koju se obrađuju osobni podaci;
• Kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju;
• Primateljima, odnosno o kategorijama primatelja kojima su osobni podaci dani ili se još uvijek daju na raspolaganje;
• Planiranom trajanju pohranjivanja osobnih podataka, a u slučaju da nisu moguće konkretne informacije, tada o kriterijima na koji način se utvrđuje vrijeme pohranjivanja;
• Pravu na ispravak ili brisanje osobnih podataka, pravu na ograničavanje obrade od voditelja obrade ili pravu na prigovor protiv obrade;
• Pravu prigovora nadležnom tijelu;
• Svim raspoloživim informacijama o izvoru podataka, ako osobni podaci nisu prikupljeni od posjetitelja;
• Postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za posjetitelja.

Ukoliko se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, utoliko ispitanici imaju pravo biti informirani o odgovarajućim zaštitnim mjerama, u skladu s člankom 46. Opće uredbe o zaštiti podataka, koje se odnose na prijenos osobnih podataka.

Pravo na ispravak sukladno čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka

Ispitanici imaju pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanici imaju pravo dopuniti nepotpune osobne podatke (davanjem dodatne izjave i slično).

Pravo na brisanje sukladno čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka

Ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta, ispitanici imaju pravo ishoditi od strane društva LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. kao voditelja obrade brisanje osobnih podataka u sljedećim slučajevima:

• Ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
• Ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s čl. 6. st. 1. točkom (a) ili čl. 9. st. 2. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
• Ako ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu odnosno ako ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 2. Opće uredbe o zaštiti podataka;
• Ako su osobni podaci nezakonito obrađeni;
• Ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze;
• Ako su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

U slučaju da smo osobne podatke objavili, a obvezni smo brisati predmetne podatke, uzimajući u obzir raspoložive tehnologije i troškove provedbe, poduzimamo razumne mjere kako bismo informirali treće koji obrađuju osobne podatke, da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica do osobnih podataka ili kopija ili rekonstrukcije tih osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade sukladno čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka 

Ispitanici imaju pravo od društva Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. kao voditelja obrade zahtijevati ograničenje obrade podataka, ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

• Osporavanje točnosti osobnih podataka;
• Obrada je nezakonita te se ispitanik protivi brisanju te umjesto toga traži ograničenje uporabe osobnih podataka;
• Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
• Uložen je prigovor na obradu temeljem čl. 21.st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, a nije još utvrđeno nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade ispitanikove razloge.

Pravo na prijenos podataka sukladno čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka

Pod pretpostavkom da su ispunjeni niže navedeni uvjeti, ispitanik ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke, a koje je pružio društvu Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja s naše strane:

• Ako se obrada temelji na privoli sukladno čl. 6. st. 1 točka a) ili čl. 9. st. 2. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka ili na ugovoru u skladu s čl. 6. st. 1. točkom b) Opće uredbe o zaštiti podataka; i
• Ako se obrada provodi automatiziranim putem.
Prilikom ostvarivanja prava na prenosivost podataka, ako je navedeno tehnički izvedivo, posjetitelji imaju pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome.

Pravo prigovora temeljem čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka 

Pod pretpostavkama iz čl. 21. st. 1 Opće uredbe o zaštiti podataka moguće je prigovoriti obradi podataka temeljem postojanja nekom značajnog razloga.

Navedeno općenito pravo prigovora vrijedi za sve svrhe obrade, koje se temelje na čl. 6. st. 1 točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Drukčije nego što je kod obrade podataka za potrebe izravnog marketinga i prava da se uloži prigovor na takvu obradu, prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, obvezni smo na provedbu općenitog prigovora obradi podataka, samo ako navedete razloge koji su od velikog značenja, npr. postoji moguća opasnost za život ili zdravlje. Pored navedenog možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka ili našem Službeniku za zaštitu podataka.
IME I KONTAKT PODACI VODITELJA OBRADE PODATAKA KAO I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA 

Ove odredbe o zaštiti podataka vrijede za obradu podataka od strane voditelja obrade, društva LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica i za internetsku stranicu https://okusizavicaja.hr/. Službenik za zaštitu podataka kod voditelja obrade je dostupan na gore navedenoj adresi s naznakom da se šalje na njega ili putem e-mail adrese: zastita_podataka@lidl.hr.