logo
16.07.2020

Lidl i Zagrebački speleološki savez financirali čišćenje u cetinskom kraju

U subotu, 16. svibnja, ekipa iz Cetinske krajine organizirala je čišćenje otpada iz Jame kod Kodžomanovih staja u Gornjem Biteliću, istočno od Peručkog jezera. Jama je duboka oko 50 metara, a zbog velikih količina otpada dosad nije speleološki istražena.

Dno i police jame bili su potpuno prekriveni svježe bačenim komunalnim otpadom – od kućnog otpada, plastičnih boca i ambalaže, odjeće, obuće, plastičnih vrećica, limenki i praznih baterija raznih veličina. Čišćenje jame završeno je nakon sedam sati, no sama organizacija akcije i odvoza otpada trajala je danima. Sam ulaz jame bilo je potrebno proširiti radi lakšeg vađenja vreća s otpadom. U akciji je sudjelovalo 25 volontera, od čega je u jami radilo 12, a na površini 13 ljudi. Uz organizatora HPD Sv. Jakov Bitelić, akcija je imala potporu HGSS-a, općine Hrvace, brojnih planinarskih društava (Velebit, Svilaja, Mosor, Kočari, Jelinak, Željezničar), Turističke zajednice grada Sinja i Čistoće Cetinske krajine.

Novinari HRT-a snimili su prilog o čišćenju na samoj lokaciji, a vijesti su objavljene na portalima: Dalmacija danas, Ferata, Slobodna Dalmacija i na stranicama HGSS-a Split. Ovo je bila prva akcija u okviru projekta Čistog podzemlja kojoj je Zagrebački speleološki savez, u suradnji s trgovačkim lancem Lidl Hrvatska, donirao novac za čišćenje otpada iz podzemlja. Na svjetlo dana izašlo je oko 7 kubika otpada pa je Čisto podzemlje doniralo HPD Sv. Jakov 21.000 kn.