MIH Sirana Pag - Dalmatinski sir

Dalmatinski sir dobiven je mješavinom kravljeg i ovčjeg mlijeka. Dozrijevan minimalno 60 dana na otoku Pagu.

Nazad na proizvode